Bokningsvillkor

Uthyrning sker per dag/vecka. Fordonet och övrig utrustning uthyres endast mot giltigt identitetsbevis. Fordonet skall återlämnas där det hämtats eller enligt överenskommelse. Avtalad tid som ej utnyttjas ersätts ej. Skada som kan uppkommer på fordonet, kärra eller annan utrustning ersätts av hyrestagare enligt Cykel- och Sporthandlarnas Riksförbunds riktprislista. Finns ej produkten upptagen i CSR:s riktprislista tillämpas leverantörens riktprislista. Ev. Arbetskostnad ersätts med 250:-/h. Uthyraren ikläder sig inget som helst ansvar vid person eller klädskada som ev. Kan uppstå under uthyrestidnn. För överskriden hyrestid debiteras utöver hyran förseningsavgift med 50:- per fordon och utrustning.

Stöldskydd

Om cykel, kärra eller annan utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden, ersätts densamma av hyrestagaren till sitt fulla värde. Om hyresmannen vid avhämtandes köpt ett stöldskydd betalar hyrestagare endast en självrisk enligt tabell. Under förutsättning att fordonet eller tillbehöret vid stöldtillfället varit låst och hyrestagaren till Visby hyrcykel överlämnar nyckel till låset samt kopia på stöldanmälan hos polisen. Återfinns fordonet tillfaller detta Visby hyrcykel. Hyrestagaren betalar aldrig mer än gällande självrisk vid tecknat stöldskydd. Stöldskydd kan endast tecknas vid uthämtningstillfället. Tel till polisen i Visby: 114 14.

Polisanmälan skall göras av hyrestagaren personligen. Finns inget stöldskydd och fordonet upphittas kan hyrestagaren istället för att ersätta fordonet till sitt fulla värde, betala hyra för tiden då fordonet varit borta samt ev. Skador som uppkommit på densamma under förutsättning att överenskommelse träffas mellan hyrestagare och Visby hyrcykel vid stöldanmälningstillfälle. Dessutom har hyrestagaren att erlägga hittelön/hämtningskostnad med 200:- för fordonet.

Viktigt

Vid större fel eller skada kontakta omedelbart Visby Hyrcykel. Vid återlämnande av hyrd cykel erhålles kopian som kvitto på att fordonet och all övrig utrustning är återlämnad och betald. Var noga med att du får den gula kopian som kvitto, annars riskeras du i efterhand bli krävd på det du hyrt. Ni som hyr i grupp måste också lämna tillbaka i grupp om inte annan överenskommelse tillkommit. Fordonet och övrig utrustning får endast nyttjas på Gotland.